Ανάπλαση της πλατείας Γαβριήλ Χαρίτου στην περιοχή Εκατό Χουρμαδιές, Ρόδος, Δωδεκάνησα / 2018

Ανάπλαση της πλατείας Γαβριήλ Χαρίτου στην περιοχή Εκατό Χουρμαδιές, Ρόδος, Δωδεκάνησα / 2018

Ανάπλαση της πλατείας Γαβριήλ Χαρίτου στην περιοχή Εκατό Χουρμαδιές, Ρόδος – Δωδεκάνησα / 2018

Ανάπλαση της πλατείας Γαβριήλ Χαρίτου στην περιοχή Εκατό Χουρμαδιές

Ρόδος – Δωδεκάνησα / 2018

Γ. Σταθόπουλος, Ν. Λυκούδης, Κ. Πλατύρραχος, Ζ. Παπαγεωργίου

Νέο Κτίριο Γραφείων της Εταιρείας ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. στη Μεταμόρφωση Αττικής / 2016 (Κλειστός ιδιωτικός διαγωνισμός με πρόσκληση)

Νέο Κτίριο Γραφείων της Εταιρείας ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. στη Μεταμόρφωση Αττικής / 2016 (Κλειστός ιδιωτικός διαγωνισμός με πρόσκληση)

Νέο Κτίριο Γραφείων της Εταιρείας ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. στη Μεταμόρφωση Αττικής / 2016
(Κλειστός ιδιωτικός διαγωνισμός με πρόσκληση)

Νέο Κτίριο Γραφείων της Εταιρείας ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. στη Μεταμόρφωση Αττικής / 2016
(Κλειστός ιδιωτικός διαγωνισμός με πρόσκληση)

ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ: Α. Δημοπούλου, Κ. Σαΐτη, Γ. Σταθόπουλος, Α. Χριστοδουλέα

Ανάπλαση Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης / 2012

Ανάπλαση Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης / 2012

Ανάπλαση Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης / 2012

Ανάπλαση Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης / 2012

ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ: Α. Δημοπούλου, Κ. Σαΐτη, Γ. Σταθόπουλος, Α. Χριστοδουλέα

Κτίριο Κεντρικών Γραφείων Συνεργατικής Τράπεζας της Λευκωσίας / 2012

Κτίριο Κεντρικών Γραφείων Συνεργατικής Τράπεζας της Λευκωσίας / 2012

Κτίριο Κεντρικών Γραφείων Συνεργατικής Τράπεζας της Λευκωσίας / 2012

Κτίριο Κεντρικών Γραφείων Συνεργατικής Τράπεζας της Λευκωσίας / 2012

ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ: Α. Δημοπούλου, Κ. Σαΐτη, Γ. Σταθόπουλος, Α. Χριστοδουλέα