Κέντρο συνεδρίων της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Ολυμπία (Συνολική επιφάνεια 4.000 m²) / 1987

Κέντρο συνεδρίων της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Ολυμπία (Συνολική επιφάνεια 4.000 m²) / 1987

Κέντρο συνεδρίων της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Ολυμπία (Συνολική επιφάνεια 4.000 m²) / 1987 ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Γ. Σταθόπουλος, Ν. Λυκούδης, Ι. Παπασπηλιωτοπούλου, Γ. Μαυρίδης, Μ....
Κτίριο γραφείων Interamerican (Ιδιωτικός κλειστός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός) Συν. επιφάνεια 8.500 m² / 1992

Κτίριο γραφείων Interamerican (Ιδιωτικός κλειστός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός) Συν. επιφάνεια 8.500 m² / 1992

Κτίριο γραφείων Interamerican (Ιδιωτικός κλειστός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός) Συν. επιφάνεια 8.500 m² / 1992 ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ INTERAMERICAN Αρχιτεκτονικό γραφείο: Τ. & Δ. ΜπίρηΑρχιτεκτονικό γραφείο: ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ:Α. Δημοπούλου – Κ. Σαΐτη  – Γ....
Κτίριο γραφείων και Συνεδριακό κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής (Συν. επιφάνεια 54.000m²) / 1996

Κτίριο γραφείων και Συνεδριακό κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής (Συν. επιφάνεια 54.000m²) / 1996

Κτίριο γραφείων και Συνεδριακό κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής (Συν. επιφάνεια 54.000m²) / 1996 ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Επιφάνεια οικοπέδου: 8.925 m²Δόμηση: 54.000 m²Θέση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α. Δημοπούλου Κ. Σαΐτη Γ. Σταθόπουλος Α....