Ανάπλαση – Νέο Βιοκληματικό πάρκο Χωράφας / 2016

Ανάπλαση – Νέο Βιοκληματικό πάρκο Χωράφας / 2016

Ανάπλαση – Νέο Βιοκληματικό πάρκο Χωράφας / 2016

ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΝΕΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΩΡΑΦΑΣ
(ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ: Α. Δημοπούλου, Κ. Σαΐτη, Γ. Σταθόπουλος, Α. Χριστοδουλέα