ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Μελέτη : 2017
Κατασκευή: 2018
Συνολική επιφάνεια κατοικίας: 370m²
Θέση: ECC SA

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

Το κτίριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο. Βρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού 211 m², επί της οδού Μισαραλιώτου 19. Μαζί με το διπλανό του αποτελούν ένα ενδιαφέρον δίδυμο σύνολο κτιρίων με νεοκλασικά, εκλεκτικιστικά στοιχεία στις όψεις τους.
Οι εσωτερικές όψεις της αυλής, που υπάρχει στο πίσω όριο του οικοπέδου, δεν παρουσιάζουν μορφολογικά στοιχεία ανάλογα της πρόσοψης. Μάλιστα η μεγάλη όψη της αυλής διαθέτει ανοίγματα έντονης κανονικότητας που παραπέμπουν περισσότερο σε μορφή του μοντέρνου κινήματος.
H κατοικία, εμβαδού 370 m², αποτελείται από ημιυπόγειο χώρο με είσοδο από την οδό Μισαραλιώτου και εξόδους στην πίσω αυλή, ισόγειο και Α όροφο, με ανεξάρτητη είσοδο από τον δρόμο.
Η ανακαίνιση του κτηρίου έγινε με απόλυτο σεβασμό και αποκατάσταση των στοιχείων της πρόσοψης και την διατήρηση των αυθεντικών στοιχείων του κτηρίου (πόρτες, μεταλλικά στοιχεία, δάπεδα κλπ.).
Στον εσωτερικό χώρο, με ιδιαίτερη ευαισθησία από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος ήτανε και ο interior designer, υπήρξε απόλυτος σεβασμός των στοιχείων των κατόψεων, καθώς και κατά το δυνατόν του κατασκευαστικού πνεύματος και των αρχικών υλικών, με ανοχή των όποιων προβλημάτων εκ της φθοράς του χρόνου .
Η αυλή που βρίσκεται εσωτερικά, αποτελεί βασικό στοιχείο της ζωής και της αισθητικής του συνόλου. Εδώ, απαλλαγμένοι από τις «επιτακτικές προσταγές» αποκατάστασης των χαρακτηριστικών της διατηρητέας προσόψεως, η επεξεργασία των εσωτερικών όψεων έγινε με κριτήρια αισθητικής προσέγγισης των μελετητών. Στην κατεύθυνση αυτή έγινε πλήρης αποκατάσταση της πίσω όψης του κυρίως κτηρίου, ενώ η επιμήκης όψη (πιθανότατα προσθήκη σε δεύτερη φάση) αντιμετωπίστηκε με διάθεση απόδοσης των «μοντέρνων στοιχείων» κανονικότητας στα ανοίγματα, με απουσία διακόσμου. Στην επιμήκη όψη, αφαιρέθηκε το επίχρισμα με στόχο τη δημιουργία όψεως εμφανούς λιθοδομής με επιμελημένο αρμολόγημα. Τα κουφώματα κατασκευάστηκαν μεταλλικά με μασίφ διατομές, ώστε να εισχωρει όσο το δυνατόν περισσότερο φως στον εσωτερικό χώρο. Η μεταλλική σκάλα – χαρακτηριστικό των κτηρίων της εποχής, ανακατασκευάστηκε και αποτελεί βασικό στοιχείο του χώρου.