ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

Μελέτη: 2020
Θέση: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ: ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – Υπ. Αρχιτέκτων: Καλλιρρόη Σαΐτη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

Ο Δήμος Αγρινίου, στην προσπάθειά του για την αναβάθμιση της εικόνας του αστικού ιστού και τη βελτίωση του μικροκλίματος αποφάσισε την ανάπλαση οδών και πλατειών του αστικού ιστού της πόλης του Αγρινίου .
Η αξιοποίηση κάθε ελεύθερου (οποιασδήποτε κλίμακας) Δημόσιου χώρου είναι επιβεβλημένη για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, τις καλύτερες ανθρωποκεντρικές εξυπηρετήσεις, την εξυγίανση, την ασφάλεια και την αναψυχή.
Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει Ανάπλαση πεζοδρομίων, Εφαρμογή συστημάτων σκίασης σε πεζοδρόμους, Ανάπλαση ανώνυμης πλατείας, Κατασκευή προθήκης ανάδειξης κιόνων στην Παλαιά Μητρόπολη Αγρινίου.
Γενικές αρχές του σχεδιασμού αποτελούν η βιοκλιματική σχεδίαση που επιτυγχάνεται μέσω του εμπλουτισμού της υπάρχουσας βλάστησης, του συστήματος σκίασης με εφελκυόμενα πανιά για ηλιοπροστασία και βελτίωση του μικροκλίματος και των συνθηκών διαβίωσης της περιοχής, των στοιχείων εξοπλισμού του αστικού χώρου, η επιδίωξη απόδοσης ενιαίου αισθητικού χαρακτήρα στους δρόμους της ανάπλασης σε σχέση και με τους δρόμους της ευρύτερης περιοχής, καθώς και η πρόθεση χρησιμοποίησης υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, μεγάλης αντοχής και διάρκειας ζωής και αισθητικής αξίας, ώστε η περιοχή να αποκτήσει ποιότητα σε κατασκευαστικό και αισθητικό επίπεδο.