Πολιτιστικό Κέντρο & Διαμόρφωση πλατείας στον Δήμο Ζωγράφου / 1989

Πολιτιστικό Κέντρο & Διαμόρφωση πλατείας στον Δήμο Ζωγράφου / 1989

Α. Δημοπούλου, Κ. Σαΐτη, Α. Χριστοδουλέα