ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΣΜΕΔΕ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΣΜΕΔΕ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

Επιφάνεια οικοπέδου : 987,88 m²
Δόμηση:  5.500 m²
Θέση : ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΘΜΩΝΟΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
 Α. Δημοπούλου, Κ. Σαΐτη, Γ. Σταθόπουλος, Α. Χριστοδουλέα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  (απόσπασμα από την έκθεση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού)

Το κτήριο των Κεντρικών Γραφείων του  ΤΣΜΕΔΕ  είναι ένα σημαντικό  Δημόσιο  Κτήριο, το οποίο καλείται :

  • Nα εκφράσει την κοινωνική και συμβολική σημασία του Κτηρίου των Μηχανικών.
  • Να καλύψει τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες των μηχανικών.
  • Να συμπεριλάβει και να αναδείξει τα αρχαιολογικά ευρήματα .

Η συνθετική δομή του κτηρίου απορρέει από:

1) Το βασικό στερεό του κύβου, που ορίζει  το κτήριο

2) Το λοξό επίπεδο, μία  αιωρούμενη οθόνη, που  διαπερνά  τον συμπαγή κύβο, δημιουργώντας ένα μεταβατικό χώρο εισόδου .

3)  Τον οριζόντιο άξονα ΑΑ΄ εισόδου .

4) Τον κατακόρυφο κεντροβαρή άξονα ΒΒ΄, ένα πολυώροφο αιθριακό χώρο.

5) Τα επιμέρους συνθετικά στοιχεία,  που συμπληρώνουν το πρωτογενή συνθετικό ιστό .

Οι λειτουργίες οργανώνονται σε 3 βασικές ενότητες και τον χώρο των αρχαίων:

  • Χώροι που έχουν άμεση σχέση με το κοινό.
  • Γραφειακοί χώροι «open plan».
  • Χώροι ανεξάρτητης λειτουργίας- Κεντρικής Διοίκησης.
  • Ο χώρος των αρχαίων , του οποίου εξασφαλίζεται η οπτική επικοινωνία από το χώρο της κεντρικής εισόδου μέσω του κεντρικού ημιυπαίθριου χώρου.

Επιλογή του σχεδιασμού είναι τα δομικά υλικά να χρησιμοποιηθούν στην πρωτογενή μορφή τους σαν τελικές επιφάνειες (ανεπίχριστο  σκυρόδεμα, μέταλλο και γυαλί).