Κτίριο γραφείων Interamerican (Ιδιωτικός κλειστός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός)
Συν. επιφάνεια 8.500 m² / 1992

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ INTERAMERICAN

Αρχιτεκτονικό γραφείο: Τ. & Δ. Μπίρη
Αρχιτεκτονικό γραφείο: ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ:
Α. Δημοπούλου – Κ. Σαΐτη  – Γ. Σταθόπουλος – Α. Χριστοδουλέα