ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ (2021)

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

Μελέτη: 2021
Θέση: ΝΙΚΑΙΑ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ, ΑΤΤΙΚΗ
Έκταση χώρου: 7.500,00 M²
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – Υπ. Αρχιτέκτων: Καλλιρρόη Σαΐτη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

Ο Δήμος Νίκαιας -Αγ. Ι. Ρέντη, στην προσπάθειά του για την αναβάθμιση της εικόνας του αστικού ιστού και τη βελτίωση του μικροκλίματος στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης, αποφάσισε την ανάπλαση οδών και πεζοδρόμων του αστικού ιστού της πόλης.
Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει δέκα οδούς για ανάπλαση και πεζοδρόμηση.
Βασικός στόχος, η βελτίωση των περιβαλλοντολογικών συνθηκών, και η αναβάθμιση και εξυγίανση του τοπικού αστικού ιστού του Δήμου, με την αξιοποίηση των παραπάνω υπαίθριων χώρων.
Η αξιοποίηση κάθε ελεύθερου Δημόσιου χώρου είναι επιβεβλημένη στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την παροχή καλύτερων και ανθρωποκεντρικότερων εξυπηρετήσεων, την μέριμνα της προσπελασιμότητας, την οργάνωση χώρων αναψυχής και την παροχή αίσθησης ασφάλειας στον Δημόσιο χώρο.