Κέντρο συνεδρίων της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Ολυμπία
(Συνολική επιφάνεια 4.000 m²) / 1987

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ

Γ. Σταθόπουλος, Ν. Λυκούδης, Ι. Παπασπηλιωτοπούλου, Γ. Μαυρίδης, Μ. Κατσαρός