Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου / 1988

Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου / 1988

Αρχιτεκτονικό γραφείο: Τ. & Δ. Μπίρη / Α. Δημοπούλου, Κ. Σαΐτη, Α. Χριστοδουλέα