Δημαρχείο – Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Σητείας / 1988

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Αρχιτεκτονικό γραφείο Τ. & Δ. Μπίρη / Γ. Σταθόπουλος, Μ. Κατσαρός