Δημαρχείο Λουτρακίου / 1986

Δημαρχείο Λουτρακίου / 1986

Γ. Σταθόπουλος, Αν. Μουρελάτος, Μ. Φιλιπποπούλου