Πνευματικό & Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας / 1985

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Γ. Σταθόπουλος, Ν. Λυκούδης