Βιοκληματική ανάπλαση περιοχής Χωράφας Περιστερίου (2011-2014)