Βιοκληματική ανάπλαση κεντρικού ιστού Δήμου Σπάρτης (2011-2012)