ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ –
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

Μελέτη: 2020
Θέση: Ναύπλιο, Αργολίδα
ΜΕΛΕΤΗ: ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – Υπ. Αρχιτέκτων: Καλλιρρόη Σαΐτη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

Ο Δήμος Ναυπλιέων στην προσπάθειά του για την αναβάθμιση της εικόνας του αστικού ιστού και τη βελτίωση του μικροκλίματος στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης, αποφάσισε την ανάπλαση οδών και πεζοδρόμων του αστικού ιστού της πόλης.
Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει πέντε οδούς και πέντε πάρκα για ανάπλαση.
Βασικός στόχος της ανάπλασης η βελτίωση των περιβαλλοντολογικών συνθηκών, η προστασία, αναβάθμιση και βελτίωση του τοπικού αστικού ιστού του Δήμου, με την αξιοποίηση των παραπάνω υπαίθριων χώρων.
Η αξιοποίηση κάθε ελεύθερου δημόσιου χώρου του αστικού ιστού, και η ανάπλαση του με βιοκλιματικό σχεδιασμό, είναι επιβεβλημένη, για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, τις καλύτερες ανθρωποκεντρικές εξυπηρετήσεις, την εξυγίανση, την ασφάλεια και την αναψυχή.