ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ (2020)

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Μελέτη: 2020
Θέση: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Έκταση χώρου : 3.300,00 m²
ΜΕΛΕΤΗ: ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

Ο Δήμος Τριφυλίας, στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης της πόλης των Γαργαλιάνων εμβαδού 3,300.00 τ.μ., αποφάσισε την ανάπλαση της Κεντρικής πλατείας των Γαργαλιάνων με έμφαση στον βιοκλιματικό σχεδιασμό .
Βασικός στόχος της ανάπλασης είναι η προστασία, αναβάθμιση και βελτίωση του τοπικού αστικού ιστού του Δήμου, με την αξιοποίηση του υπαίθριου χώρου σύμφωνα με τις αρχές της βιοκλιματικής σχεδίασης και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη βιωσιμότητα, η διατήρηση του μικροκλίματος και η χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.
Η αξιοποίηση του Δημόσιου χώρου είναι επιβεβλημένη για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, τις καλύτερες ανθρωποκεντρικές εξυπηρετήσεις, την εξυγίανση, την ασφάλεια και την αναψυχή.
Η Κεντρική πλατεία βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και αποτελεί πόλο έλξης και συνάθροισης των κατοίκων γεγονός που καθιστά αναγκαία την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της. Στην πλατεία βρίσκεται ο Ιερός ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου και νοτιοανατολικά αυτής το πάρκο της περιοχής που φιλοξενεί την Μπρίσκειο Βιβλιοθήκη.
Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στην ανάπλαση και επανασχεδιασμό της πλατείας με τεχνολογικά σύγχρονες μεθόδους και υλικά με σκοπό την ανάδειξή της και την έλξη των κατοίκων όλων των ηλικιών σε ένα πιο φιλικό και λειτουργικό περιβάλλον, πλήρως εξοπλισμένο.