ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΝΑΥΠΛΙΟ (2021)

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΤΟΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

Μελέτη: 2021
Θέση: Ναύπλιο, Αργολίδα
Επιφάνεια : 5.230,00μ²
ΜΕΛΕΤΗ: ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – Υπ. Αρχιτέκτων: Καλλιρρόη Σαΐτη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

Ο Δήμος Ναυπλιέων, αποφάσισε την αποκατάσταση και την αναβάθμιση της εικόνας του ιστορικού του Πάρκου Κολοκοτρώνη.
Ιστορικά …
Περί το έτος 1877, αποφασίζεται η δημιουργία ενός έφιππου ανδριάντα του Κολοκοτρώνη. Ο ανδριάντας ολοκληρώνεται περί το έτος 1895 και τοποθετείται καθ’ υπόδειξη του Αντιβασιλέα Διαδόχου Κωνσταντίνου στη θέση που βρίσκεται μέχρι και σήμερα, με τα εγκαίνια να πραγματοποιούνται στις 23 Απριλίου 1901.
Το έτος 1901 διαμορφώνεται πολεοδομικά ο χώρος του πάρκου με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την επέκταση του σχεδίου της πόλης
Το έτος 1930, εν όψει των εορτασμών για την εκατονταετηρίδα στο Ναύπλιο ξεκινούν οι εργασίες για την αναβάθμισή του. Έκτοτε, το πάρκο αποκτά ξανά ζωή, εκεί χτυπά η καρδιά της πόλης, αποτελεί σημείο αναφοράς για τους Ναυπλιώτες.
Το πάρκο Κολοκοτρώνη, έχει χαρακτηριστεί θεσμοθετικά, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και αρχαιολογικός χώρος.
Επιπλέον, η χάραξη και οι διαμορφώσεις του αποτελούν ένα ενδιαφέρον δείγμα διαμορφώσεων κήπων στις αρχές του 20ου αι., και ως εκ τούτου, αποτελεί σημαντικό τεκμήριο για τη μελέτη της εξέλιξης της περιοχής στις αρχές του 20ου αιώνα, από ιστορική, αρχιτεκτονική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη (ΦΕΚ Δ 46/5-2-2021)
Ωστόσο τα χρόνια που ακολουθούν, μετά από μια φθίνουσα πορεία δεκαετιών, το πάρκο εγκαταλείφθηκε από τους πολίτες της πόλης, και περιήλθε στην σημερινή του κατάσταση σταδιακά. Η εικόνα του πάρκου παρουσιάζεται επιβαρυμένη και υποβαθμισμένη εξαιτίας, της εγκατάλειψης και της φυσικής φθοράς που έχει υποστεί με την πάροδο του χρόνου.
Το μόνο που έχει απομείνει για να θυμίζει την αίγλη του παρελθόντος είναι ο έφιππος ανδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη που, παρά την εξαθλίωση του περιβάλλοντος χώρου, δεσπόζει επιβλητικός στο κέντρο του πάρκου.
Αρχιτεκτονική πρόταση – Μεθοδολογία – Βασικές αρχές σχεδιασμού
Στην μελέτη προτείνεται η αναβάθμιση της εικόνας μέσα από την ανάδειξη της συμμετρίας, από το σχεδιασμό και την χρήση ομοιογενών υλικών, η αναβάθμιση του φυτικού πλούτου, αντικατάσταση των προσβεβλημένων δέντρων και ο φωτισμός που θα διασφαλίζει την προσβασιμότητα χωρίς να προκαλεί φωτορύπανση.
Η πρόταση της συντήρησης – αποκατάστασης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης προέκυψε στενά συσχετισμένη με την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης.
Ο σεβασμός στα πεπραγμένα των προγενέστερων είναι υποχρέωση απέναντι στο παρελθόν και το μέλλον.
Στόχος είναι η αναζήτηση μιας μετάβασης που θα διατηρεί ολόκληρο και ενιαίο το ύφος του πάρκου ενώ ταυτόχρονα θα το οδηγήσει με δυναμικό τρόπο στο άμεσο και απώτερο μέλλον με κριτήρια ιστορικής συνέχειας και μοναδικότητας . Γι΄αυτό οι επιλογές έγιναν με γνώμονα να επιστρέψει η ζωή στο πάρκο, να το διατηρήσουμε ζωντανό ενταγμένο λειτουργικά στον ρυθμό και τις σύγχρονες απαιτήσεις και τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης προκειμένου να αποκτήσει και πάλι νόημα υπόστασή.
Η αρχιτεκτονική μελέτη εκπονήθηκε με βάση τις προδιαγραφές και τις κατευθύνσεις που υπαγορεύονται από την Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεοτέρων και σύγχρονων Μνημείων και σε απόλυτη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
– Ν.3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Α΄ 153)
– ΥΠΠΟ – ΦΕΚ2837Β/ 2019 Μελέτες σε Μνημεία
– Προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ για την προσβασιμότητα από ΑΜΕΑ
– Οδηγίες σχεδιασμού για ΑΜΕΑ
Ακολουθήθηκε η έξης μεθοδολογία :

    • Έρευνα που αφορά στην ιστορία του Πάρκου, την αρχική διαμόρφωση με τις καμπύλες χαράξεις, τυπολογίας γαλλικών πάρκων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, μέσα από το αρχειακό υλικό και τις φωτογραφίες.
    • Ανάλυση των χαρακτηριστικών στοιχείων με την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, εκτίμηση των προβλημάτων του δημόσιου χώρου και διαπιστώσεις αλληλεπίδρασης στην ζωή των κατοίκων.
    • Απεικόνιση επί του τοπογραφικού αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης με φωτογραφίες των υφιστάμενων υλικών δαπεδοστρώσεων, τις αστοχίες και φθορές αυτών, των φυτεύσεων, του φωτισμού κλπ.
    • Σύνθεση – σχεδιασμός και τεκμηρίωση των επιλογών της πρότασης με την επίλυση των τεχνικών, μορφολογικών και λειτουργικών προβλημάτων με την κατάλληλη προσαρμογή στις απαιτήσεις των χρηστών του Πάρκου.