Ανάπλαση της πλατείας Γαβριήλ Χαρίτου στην περιοχή Εκατό Χουρμαδιές, Ρόδος – Δωδεκάνησα / 2018

Ανάπλαση της πλατείας Γαβριήλ Χαρίτου στην περιοχή Εκατό Χουρμαδιές

Ρόδος – Δωδεκάνησα / 2018

Γ. Σταθόπουλος, Ν. Λυκούδης, Κ. Πλατύρραχος, Ζ. Παπαγεωργίου