Ανάπλαση Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης / 2012

Ανάπλαση Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης / 2012

ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ: Α. Δημοπούλου, Κ. Σαΐτη, Γ. Σταθόπουλος, Α. Χριστοδουλέα